ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
SWIFT CODE - BIC : ETHNGRAA
IBAN GR 86 0110 3830 0000 3830 0213 261